Česká republika



Vladimir Valtyni
Horná 58
SK-962 61 Babiná
Slovensko
Phone: +421 905 624 858
Fax: +421 45 538 41 49
E-mail: vlaval@nextra.sk